Check your E-mail

 

Visitor Counter

 

Hit Counter

 

 

 

May the promise of a Child

born under the Star of Bethlehem

be a sign to the world of

God’s eternal love.

 

 

CHRISTMAS 2018

 

Dear Parishioners and friends,

 

The God of Love gave to all of us a timeless and precious gift on that first Christmas night so long ago when Jesus our Savior and Lord was born!  At this holy time, we are all called upon to share what we have received – Christ’s marvelous message of peace, love and joy!

 

Jesus needs our hands and hearts to reach out to those who are in need of compassion and care. He needs our feet to carry Him to those who are sick in their homes or in hospitals. He needs our eyes to notice those who are homeless and destitute. He needs our ears to listen to the cries of the wounded. He needs our voice to speak to others about his endless and tender love for all of us!

 

As we look forward to the celebration of the gift of our Savior’s miraculous birth, it is our prayer that you will remember to support your parish on Christmas Day with a generous gift. The needs of our parish are many and as always your parish priests depend on your generosity to continue to bring the message of Jesus to all who worship in our beautiful church. We are so very grateful to God for the gift of your generosity, your continued financial support and your prayers. We have enclosed a special envelope that you can use for your offering.

 

We will remember your special intentions during our celebration of the liturgy on Christmas day. May our Lord Jesus be ever reborn in your heart and bring peace and hope to those you entrust this day to our prayers. A BLESSED CHRISTMAS AND A PROSPEROUS, HAPPY NEW YEAR!

 

Sincerely yours in the Christ Child,

 

Fr. Waldemar Wieladek, CSsR

Fr. Marian Furca, CSsR

Fr. Zbigniew Pienkos, CSsR

 

 

2018 CHRISTMAS SCHEDULE

 

CONFESSIONS

 

Monday, December 17 -          6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Tuesday, December 18 -         6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Wednesday, December 19 -   6:00 P.M. to 7:00 P.M.

No confessions on Christmas Eve.

 

CHRISTMAS EVE

 

Monday, December 24 -            9:30 P.M. - Carols

                                              10:00 P.M. - Mass

 

CHRISTMAS DAY

 

Tuesday, December 25 -   8:30 A.M. - Mass

 

NEW YEAR

 

Tuesday, January 1 -    8:30 A.M. - Mass

 

Navidad 2018

Queridos Feligreses y Amigos de Nuestra Parroquia.

 

Dios de amor dio a cada uno de nosotros eterno y precioso regalo del Nacimiento de Jesús nuestro Seńor y Salvador. ˇEn este santo tiempo todos nosotros somos llamados a compartir este hermoso mensaje de paz, amor y alegría que hemos recibido de Cristo!

 

Jesús necesita nuestras manos y corazones para manifestar su compasión y cuidado. EL necesita nuestros pies para llegar a todos los que están enfermos en las casas y hospitales. El necesita nuestros ojos para ver a los descartados y sin hogar. EL necesita nuestros oídos para escuchar el llanto de los heridos. EL necesita nuestra voz para hablar de su infinito y tierno amor para todos.

 

Mientras esperamos la conmemoración del Nacimiento de nuestro Salvador, les pedimos a Ustedes, Feligreses y Amigos un generoso regalo para Nuestra Parroquia. Las necesidades de Nuestra Parroquia son muchas. Podemos costearlos gracias a su generosidad. Hagan todo lo posible para poder continuar y llevar el mensaje de Jesús a todos quienes lo adoran en nuestro hermoso Templo Parroquial. Nosotros somos agradecidos a Usted por sus oraciones, su ayuda y su generoso regalo. Que Dios le paguen con abundante Bendición. Junto a esta carta hemos adjuntado el sobre para su donación de Navidad.

 

Nosotros vamos a encomendar sus intenciones durante nuestras celebraciones litúrgicas de Navidad.

 

Que nuestro Seńor Jesús nazca en sus corazones y les traiga paz y esperanza.

 

Feliz Navid y Próspero Ańo Nuevo.

 

Sinceramente agradecidos:

Fr. Waldemar Wieladek CSsR

Fr. Marian Furca CSsR

Fr. Zbigniew Pienkos CSsR

 

 

HORARIO NAVIDEŃO 2018

 

CONFESIONES

Durante la Novena a la Virgen de Guadalupe (media hora antes de la Misa)

Lunes, 17 de Diciembre -         6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Martes, 18 de Diciembre -       6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Miércoles, 19 de Diciembre -  6:00 P.M. to 7:00 P.M.

No habrá confesiones para Noche Buena

 

NOCHE BUENA

Lunes, 24 de Diciembre - 7:30 P.M. - Cantos

 Navideńos

8:00 P.M. - Misa

 

DIA DE NAVIDAD

Martes, 25 de Diciembre - 12:30 P.M. - Misa

      4:00 P.M. - Misa

 

AŃO NUEVO

Martes, 1 de Enero - 12:30 P.M. - Misa

  4:00 P.M. - Misa

 

 

BOŻE NARODZENIE 2018

Niech obietnica dziecka urodzonego pod Gwiazdą Betlejemską, będzie znakiem Bożej wiecznej miłości dla świata.

Drodzy parafianie i przyjaciele,

Bóg miłości tak dawno temu dał nam wszystkim ponadczasowy i cenny dar - Noc Bożego Narodzenia, kiedy narodził się Jezus, nasz Zbawiciel i Pan! W tym świętym czasie wszyscy jesteśmy wezwani do dzielenia się tym, co otrzymaliśmy - cudownością Chrystusa, pokojem, miłością i radością!

Jezus potrzebuje naszych rąk i serc, aby dotrzeć do potrzebujących współczucia i troski. On potrzebuje naszych stóp, aby nieść Go tym, którzy chorują w swoich domach lub w szpitalach. On potrzebuje naszych oczu, aby zauważyć tych, którzy są bezdomni i pozbawieni środków do życia. On potrzebuje naszych uszu, aby słuchać krzyków rannych. Potrzebuje naszego głosu, aby porozmawiać z innymi o jego nieskończonej i delikatnej miłości do nas wszystkich!

Oczekując na celebrację daru cudownych narodzin naszego Zbawiciela, w naszych modlitwach pamiętamy o Was i mamy nadzieję, że jak co roku wesprzecie waszą parafię w Boże Narodzenie swoim hojnym darem serca. Jak wiemy, potrzeby naszej parafii są liczne a od Waszej wielkoduszności zależy czy my, Wasi duszpasterze, nadal przekazywać będziemy przesłanie Jezusa wszystkim, którzy modlą się w naszym pięknym kościele. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za dar waszej hojności, wasze stałe wsparcie finansowe oraz wasze modlitwy. Dołączyliśmy specjalną kopertę, którą każdy może wykorzystać, aby złożyć swoją ofiarę.

My ze swej strony będziemy polecać Bogu wasze poszczególne intencje podczas celebrowanych w Boże Narodzenie Mszy świętych. Niech nasz Pan Jezus odrodzi się w waszym sercu i przyniesie pokój oraz nadzieję tym, których powierzacie dziś naszym modlitwom.

BŁOGOSŁAWIONYCH I DOSTATNICH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

  Wraz z wyrazami szacunku w Chrystusie Dzieciątku,

Fr. Waldemar Wieladek, CSsR

Fr. Marian Furca, CSsR

Fr. Zbigniew Pienkos, CSsR

 

PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY 2018

 

SPOWIEDŹ

 

Poniedziałek, 17 grudnia -   6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Wtorek, 18 grudnia -              6:00 P.M. to 7:00 P.M.

Środa, 19 grudnia -                6:00 P.M. to 7:00  P.M.

W Wigilię spowiedzi nie będzie.

 

PASTERKA

 

Poniedziałek, 24 grudnia -   11:30 P.M. - Kolędy

Msza św. Pasterka o północy

 

BOŻE NARODZENIE

 

Wtorek, 25 grudnia - 10:30 A.M. - Msza św.

 

Środa, 26 grudnia -   7:00 P.M. - Msza św.

 

NOWY ROK

 

Wtorek, 1 stycznia - 10:30 A.M. - Msza św.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


|
Home | Contact Us | About Us | Sacraments | Religious Education | Ministries | Calendar of Events | Photo Galleries |
| Stewardship | School | Links
|